Výkres C-80S

c80s_vykresA     Vzdialenosť po prvú lamelu 15 – 22 cm
B     Výška zbalenej žalúzie
C     Výška krytu
D     Celková výška žalúzie
E     Minimálna hĺbka otvoru pre žalúziu 13 cm