Elektronika

Najčastejšie používaná elektronika SOMFY – pre rádiové ovládanie žalúzií

Universal Slim Receiver RTS 1810784_Internet_8017 Prijímač Modulis Slim RTS, plug alebo kábel
1810630_Telis_1_RTS_Pure_Internet_2185 Telis Pure 1 alebo 5-kanálový ovládač, + variácia Soliris (s tlačidlom pre slnečný senzor)
1810637_Telis_1_RTS_Silver_Internet_722 Telis Silver 1 alebo 5-kanálový ovládač, + variácia Soliris (s tlačidlom pre slnečný senzor)
1810649_Telis_1_RTS_Lounge_Internet_720 Telis Lounge 1 alebo 5-kanálový ovládač, + variácia Soliris (s tlačidlom pre slnečný senzor)
Telis_4_Modulis_Pure_Internet_711 Telis Modulis Pure 1 alebo 5-kanálový ovládač s kolieskom pre naklápanie lamiel, + variácia Soliris
1810663_Telis_4_Modulis_Mod_Var_RTS_Silver_Internet_527 Telis Modulis Silver 1 alebo 5-kanálový ovládač s kolieskom pre naklápanie lamiel, + variácia Soliris
Telis_4_Modulis_Lounge_Internet_723 Telis Modulis Lounge 1 alebo 5-kanálový ovládač s kolieskom pre naklápanie lamiel, + variácia Soliris
Smoove_1_RTS_PureShine-Pure_Internet_5506 Smoove Origin RTS vypínač na stenu, vrátane rámiku

Smoove Uno IB+ Pure Shine 1811203_Internet_8058

 

Smoove Uno IB+ Silver Shine 1811204_Internet_8059Smoove Uno IB+ Black Shine 1811205_Internet_8057

Smoove 1 RTS dotykový vypínač, variácie Pure, Silver, Black, rámik nie je súčasťou

smoove_frame_pure_1_

 

tm_somfy_smoove_frame_silver_1_1_1

smoove_frame_black_1_

Rámiky pre Smoove 1 RTS – Pure, Silver, Black + 4 variácie vzoru dreva
1805107_1805113_Chronis_Uno_smart_RTS_Internet_765 Chronis RTS programovacie hodiny, variácie Easy, Smart a Comfort
1811021_Telis_16_RTS_Silver-WOHNEN_Internet_49891811020_Telis_16_RTS_Pure-WOHNEN_Internet_4991 Telis 16 RTS 16-kanálový ovládač, Pure alebo Silver
Telis 6 Chronis RTS Pure 1805222_Internet_8003 Telis 6 Chronis RTS Silver 1805223_Internet_8004 Telis 6 Chronis 6-kanálový ovládač s možnosťou programovania, Pure alebo Silver
1816066_1816068_Eolis_Sensor_RTS_LED_Internet_763 Eolis RTS veterný senzor, kompatibilný s Modulis prijímačom
SOM_FD_SolirisSensor_RTS_Internet_758 Soliris RTS slnečno veterný senzor, kompatibilný s Modulis prijímačom
Sunis WireFree RTS 9013075_Internet_7984 Sunis RTS solárny slnečný senzor, kompatibilný s Modulis prijímačom

 

Najčastejšie používaná elektronika SOMFY – káblové ovládanie žalúzií

1800014_1800011_1800003_1800006_1800278_Inis_Uno_VB_Centralis_IB_Internet_750 Inis UNO vypínač s 5 polohami, pre ovládanie 1 žalúzie
1800015_1800020_1800000_1800023_Inis_Duo_VB_Internet_749 Inis DUO 5 polôh, pre ovládanie dvoch žalúzií

Smoove Uno IB+ Pure Shine 1811203_Internet_8058

 

Smoove Uno IB+ Silver Shine 1811204_Internet_8059Smoove Uno IB+ Black Shine 1811205_Internet_8057

Smoove UNO dotykový vypínač s napojením na centrálnu zbernicu, variácie Pure, Silver, Black, rámik nie je súčasťou

smoove_frame_pure_1_

 

tm_somfy_smoove_frame_silver_1_1_1

smoove_frame_black_1_

Rámiky pre Smoove UNO – Pure, Silver, Black + 4 variácie vzoru dreva
Centralis Uno RTS VB 1810259_Internet_7947 Centralis UNO individuálny vypínač s napojením na centrálnu zbernicu
1800014_1800011_1800003_1800006_1800278_Inis_Uno_VB_Centralis_IB_Internet_750 Centralis IB centrálny alebo skupinový vypínač na stenu
1805107_1805113_Chronis_Uno_smart_RTS_Internet_765 Chronis UNO programovacie hodiny, variácie Easy, Smart a Comfort
Soliris IB 1818188_Internet_8060 Soliris UNO/IB slnečno veterný senzor s vypínačom pre jeden motor/centrálne ovládanie