Výkres C-80

c80_vykresA    Vzdialenosť po prvú lamelu 15 – 22 cm
B    Výška zbalenej žalúzie
C    Výška krytu
D    Celková výška žalúzie
E    Minimálna hĺbka otvoru pre žalúziu 13 cm