Výkres E-50M

E50M vykres z TMA    Vzdialenosť po prvú lamelu 15 – 18 cm
B    Výška zbalenej žalúzie
C    Výška krytu
D    Celková výška žalúzie
E    Minimálna hĺbka otvoru pre žalúziu 13 cm