Výkres Z-90

z90_vykresA    Vzdialenosť po prvú lamelu 16 – 24 cm
B    Výška zbalenej žalúzie
C    Výška krytu
D    Celková výška žalúzie
E    Minimálna hĺbka otvoru pre žalúziu 13 cm